Obchodní podmínky klubu Bobové dráhy

Všeobecné obchodní podmínky členství v KLUBU BOBOVÉ DRÁHY

Provozovatelem KLUBU BOBOVÉ DRÁHY (dále jen „Klub“) je společnost RESTPOINT s.r.o., IČ: 27071561 se sídlem Prosecká 430/36, 190 00 Praha 9 (dále jen „Provozovatel“).

Klub je program určený zákazníkům navštěvujícím Bobovou dráhu Prosek nacházející se na adrese Prosecká 906/34b, 190 00 Praha 9. Jeho cílem je odměnit zákazníky kupující výrobky či využívající služby, kterých se tento program týká, a to poskytnutím možnosti získat slevy při nákupech, jakož i poskytováním informací o produktech a službách Provozovatele. Tyto všeobecné obchodní podmínky Klubu (dále jen „Všeobecné podmínky“) jsou základem činnosti Klubu a určují práva a povinnosti člena Klubu. Všeobecné podmínky jsou závazné pro Provozovatele ode dne jejich zveřejnění na internetové stránce www.bobovadraha.cz nebo www.restaurace-bobovka.cz, pro člena Klubu od okamžiku, kdy se zněním těchto Podmínek vyslovil svůj souhlas v rámci registrace do Klubu.

Všeobecné podmínky

1. Zákazník se stane členem Klubu platnou registrací. Registrovat se lze prostřednictvím internetu na základě vyplnění přihlášky na stránkách www.restaurace-bobovka.cz. Po platném zaregistrování může zákazník začít využívat výhody členství v Klubu. Členem Klubu se může stát každá osoba starší 18 let. Členství v Klubu je podmíněno pravdivým, přesným a úplným vyplněním přihlášky. Vyplněním přihlášky zákazník potvrzuje, že souhlasí s Všeobecnými podmínkami Klubu.

2. Členství v Klubu vzniká na dobu neurčitou. Člen Klubu může členství v programu kdykoli ukončit doručením písemné výpovědi Provozovateli. Členství zaniká dnem doručení písemné výpovědi Provozovateli.

3. Člen Klubu souhlasí s tím, aby mu Provozovatel posílal prostřednictvím pošty, telefonu nebo internetu aktuální informace o obchodních nebo promočních akcích.

4. Člen Klubu vyplněním přihlášky na internetových stránkách a jeho odesláním webovou aplikací výslovně souhlasí s tím, aby Provozovatel zpracovával a uchovával jeho osobní údaje uvedené v přihlášce, jakož i další údaje předané Provozovateli při obchodním styku, a to zejména v souvislosti s jeho účastí v Klubu a zařadil údaje člena Klubu do databáze členů Klubu. Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou, resp. do doby ukončení členství v Klubu, případně do doby ukončení činnosti Klubu.

5. Člen klubu souhlasí s tím, aby Provozovatel (případně jeho smluvní partner) zpracovával data uvedená v přihlášce ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů pro marketingové účely a účely provozování Klubu po celou dobu trvání jeho členství.

Provozovatel se zavazuje, že s osobními údaji bude nakládat pouze v souladu se zákonem, bude zajišťovat jejich náležitou ochranu a kromě případů uložených nebo umožněných zákonem je nebude sdělovat třetím osobám, vyjma osob, jejichž činnosti využívá pro naplnění účelu Klubu.

6. Na právní vztahy související s členstvím v Klubu se uplatní české právo.

Nahoru

test

Český jazyk EnglishRestaurace na bobovce - Prosek

Restaurace Bobová dráha
Prosecká 36, Praha 9 – Prosek
www.restaurace-bobovka.cz
info@restpoint.cz