Turistické cíle v Praze

Přinášíme Vám přehled a odkazy na nejnavštěvovanější turisticcké cíle v Praze. Při Vašich toulkách Prahou byste neměli vynechat atraktivní místa jako je Pražský hrad, ZOO Praha, Národní a národní technické muzeum a židovské muzeum. Den strávený v historickém centru můžete zakončit příjemným relaxem a zábavou u nás na bobové dráze, kde Vám nabídneme zážitek z jiné kategorie. Jízda na bobech s krásným výhledem na Prahu a příjemné posezení v naší restauraci.

Pokud Vás zajímá jiný tip zábavy, zkuste naše tipy na turistické cíle v okolí bobové dráhy.

Nejnavštěvovanější turistické cíle v Praze

ZOO Praha

Jedna z největších zoo v Evropě. V posledních letech prochází pražská zoo neustálými obměnami, které jsou užitečné jak zvířatů, tak návštěvníkům. Dá se říct, že návštěva pražské zoo je zárukou pěkně stráveného dne. Webové stránky pražské zoo www.zoopraha.cz

Pražský hrad

Pražský hrad – odvěký symbol českého státu – je nejvýznamnější českou památkou a zároveň jednou z nejvýznamnějších kulturních institucí.

U bran Pražského hradu Vás přivítají vojáci jednotek elitní Hradní stráže. Hrad byl založen pravděpodobně již kolem roku 880 knížetem Bořivojem z rodu Přemyslovců. Podle Guinessovy knihy rekordů je Pražský hrad největším souvislým hradním komplexem na světě, rozkládá se na ploše téměř 70 000 m² a je také zapsán v Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Hrad tvoří rozsáhlý soubor paláců a církevních staveb rozmanitých architektonických slohů – od románských staveb z 10. století přes gotické úpravy 14. století, zásahy známého slovinského architekta Josipa Plečnika v období 1. republiky po nejnovější úpravy z konce XX. století.

Webové stránky Pražského hradu www.hrad.cz

Zlatá ulička

Zlatá ulička vznikla po vybudování severního opevnění Hradu. Prostor severního parkánu byl využit ke stavbě skromných obydlí, která jsou dnes posledním zbytkem drobné zástavby Pražského hradu. Bydlela zde hradní čeleď, snad zlatníci (z 16. století je doložen název “Zlatnická ulička”), hradní střelci. Domky byly obývány až do druhé světové války, ale už za 1. republiky se dbalo na to, aby při úpravách nebyl měněn pitoreskní ráz uličky. V domku čp. 22 žil v letech 1916-17 spisovatel Franz Kafka.

Podobu obydlí ze 16. století ukazuje nejlépe domek čp. 20 s hrázděným patrem. Původní velikost dokládá dům čp. 13. který jako jediný dodržuje dodnes původní ustanovení o vložení komůrky do oblouku hradby – jeho průčelí do uličky vůbec nevystupuje.

Schodištěm v domku čp. 12 se vstupuje na terasu před věží Daliborkou. Válcová dělová věž byla součástí jagellonského opevnění a její spodní podlaží byla od počátku využívána jako vězení. Prvním a zároveň nejznámějším vězněm byl v roce 1498 rytíř Dalibor z Kozojed. Další známý vězeň, východočeský baron František Antonín Špork, byl známý milovník a mecenáš umění z 18. století.

Webové stránky Zlaté uličky Zlatá ulička

Petřínská rozhledna

Petřínská rozhledna je mladší sestrou Eiffelovy věže, která „trochu“ přerostla své sourozence. Z nejkrásnějších věží ta nejvýše položená. Vzbuzuje zmatené pocity, údiv i oprávněnou hrdost. Jen dva roky po dostavění elegantní pařížské věže, která dosahuje úctyhodných 361 metrů nad mořem, se nad pražskou kotlinou i nad hladinou oceánů vynořila Petřínská rozhledna a tiše vyhlásila svoje prvenství. Výškou 378 m. n. m, jakoby sestru přivinula pod ochranná křídla.

V roce 1930 učinili ve Spojených státech další pokus o překonání výškového rekordu a tak vyrostl Chrisler building, mladší bratříček obou slavných věží. Dorostl ovšem pouhých 331 m. n. m a Petřínská rozhledna jeho bláhové počínání sledovala s chápajícím úsměvem. Dnes tvoří tyto tři hrdé stavby rodinu a naše rozhledna kyne svým sourozencům z petřínské vrchu, jakoby ani nechtěla přiznat, o kolik je výše.

Od té doby vznikla řada pyšných staveb, které se drze šplhají i do kilometrových výšek, ale oč jsou vyšší, o to jsou i ošklivější. Petřínská rozhledna mezi nimi triumfuje nenápadným půvabem a stále fascinuje nekonečné řady cizinců i docela malé děti. Rozhledna je i příběhem o splněném snu, příběhem, který vám právě chceme vyprávět…

Webové stránky Petřínské rozhledny www.petrinska-rozhledna.cz

Národní muzeum

Národní muzeum je největším muzeem České republiky. Je ústředním státním muzeem s funkcí sbírkotvornou, vědeckou, osvětovou a metodickou. Jeho posláním je přispívat k rozvíjení národní identity, stejně jako vědomí příslušnosti k širšímu celku evropského a světového společenství a kultury. Je polytematickým ústavem, který zahrnuje řadu vědních oborů a sběrných oblastí od přírodních věd až po specializované obory věd společenských. Tvoří je pět odborných ústavů (Přírodovědecké muzeum, Historické muzeum, Knihovna Národního muzea, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur – součást Národního muzea od roku 1932, Muzeum české hudby – součást Národního muzea od roku 1984) a dva útvary provozně-technické (Ekonomicko-provozní útvar, Odbor pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost).

Webové stránky Národního muzea www.nm.cz

Národní technické muzeum

Předchůdce Národního technického muzea lze spatřovat ve sběratelských aktivitách stavovské inženýrské školy (založ. 1717), pražské polytechniky (1806) a Českého průmyslového muzea (1873), jejichž některé kolekce jsou dnes v našich sbírkách. Samotné NTM bylo ustaveno r. 1908 pod názvem Technické muzeum Království českého s moderním programem dokumentace hlavních vývojových trendů technického vývoje, hodnocení jejich přínosu společnosti a uchovávání reprezentantů tohoto vývoje budoucím generacím. Tím vším přispívalo NTM již od svého založení k pochopení povahy a smyslu moderní civilizace a činí tak dodnes.

Webové stránky Národního technického muzea www.ntm.cz

Židovské muzeum

U zrodu Židovského muzea v roce 1906 stáli historik dr. Salomon Hugo Lieben a dr. August Stein, představitel českožidovského hnutí a pozdější předseda pražské židovské obce. Původním záměrem bylo zachovat cenné umělecké předměty z pražských synagog, které byly v rámci přestavby Židovského města počátkem 20. století zbořeny.

Webové stránky Židovského muzea www.jewishmuseum.cz

Informace byly čerpány z oficiálních webů.

Nahoru

test

Český jazyk EnglishRestaurace na bobovce - Prosek

Restaurace Bobová dráha
Prosecká 36, Praha 9 – Prosek
www.restaurace-bobovka.cz
info@restpoint.cz